Kuće

240 m2
375 m2

Zadar / Vidikovac

464,000 €

166 m2

Dugi Otok / Žman

395,000 €

150 m2

Nin / Ninski Stanovi

230,000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9